Pravne informacije

Privatnost

Krik studio d.o.o. (u daljnjem tekstu: KRIK) uskladio je svoje poslovanje sa Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Ovim uvjetima uređuje način prikupljanja, čuvanja i korištenja osobnih podataka korisnika mrežnih stranica i odnosi se isključivo na podatke prikupljene iz mrežnih izvora koji sadrže poveznicu na ove stranice i isključuje prikupljanje osobnih podataka iz bilo kojih drugih izvora.

Privola

Koristeći ove mrežne stranice pristajete na prikupljanje i korištenje osobnih podataka korisnika sukladno navedenim uvjetima. Korisnici su suglasni da KRIK može prema vlastitom nahođenju bez prethodne najave izmijeniti, preinačiti, dopuniti, ukloniti ili na bilo koji drugi način ažurirati ove uvjete zaštite osobnih podataka. KRIK će sve promjene objaviti  na ovim mrežnim stranicama kako bi svi korisnici cijelo vrijeme bili u potpunosti upoznati s vrstom osobnih podataka koji se prikupljaju, načinom korištenja i uvjetima pod kojima se ovi podaci mogu pružiti na uvid.

Osobni podaci i način prikupljanja i obrade

Za pristup našim uslugama nije potrebna nikakva prijava/registracija pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Međutim, ako korisnik želi stupiti u poslovni kontakt ili poslati životopis radi potencijalnog zaposlenja i suradnje, potrebno je poslati osobne podatke. Tom prilikom je potrebno poslati ime i prezime, e-mail, kontakt telefon, te dokumentaciju ili podatke koji se tiču poslovanja korisnika, a koje isti sam odabire i dijeli s KRIK-om (npr. portfolio). Ako korisnik u takvim situacijama odluči uskratiti osobne podatke koji se traže, neće moći pristupiti traženim stranicama, a KRIK neće moći odgovoriti na njegov upit/zahtjev. Osobni se podaci obrađuju isključivo u svrhe u koje se prikupljaju i o kojima se korisnik obavještava u trenutku prikupljanja podataka. KRIK prikupljene osobne podatke  čuva sukladno važećim zakonskim propisima.

Obrada osobnih podataka

KRIK prikupljene podatke neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, osim kako je uređeno ovim uvjetima, ustupiti korisnikove osobne podatke trećim osobama. Osobni podaci korisnika povremeno će se davati trećim osobama koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za KRIK  ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima društva KRIK na daljnju obradu, čija je svrha podudarna s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka, kao što je isporuka usluga korisnicima, analiza usluga ili tehnička podrška. Ti davatelji usluga ugovorno se obvezuju koristiti osobne podatke isključivo u ugovorene svrhe i izričito izjavljuju da neće prodavati osobne podatke trećim osobama, niti će ih ustupati trećim osobama osim u slučaju kad to nalažu zakonom propisani uvjeti. U slučaju ustupanja osobnih podataka korisnika trećim osobama, KRIK će poduzeti sve potrebne mjere da se podaci obrađuju isključivo u svrhe podudarne sa svrhom prikupljanja i u okvirima u kojima su podaci prvobitno prikupljani.

Prikupljeni osobni podaci mogu se ustupiti trećim osobama u još dva slučaja: 1) ako se poslovna djelatnost tvrtke koja upravlja ovim mrežnim stranicama i osobnim podacima korisnika pohranjenim na njima proda, dodijeli ili prenese trećim osobama, u kojem slučaju su kupac, pravni sljednik ili osoba na koju se prenosi poslovanje obvezni postupati s osobnim podacima sukladno ovim uvjetima; 2) zbog zakonom propisanih uvjeta, sudskog naloga ili zahtjeva državnih tijela, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu sudskog postupka.

Prigovor

Korisnik ima pravo provjeravati jesu li njegovi podaci pohranjeni na ovim mrežnim stranicama ažurirani i točni. Korisnik također ima pravo zatražiti da se obustavi isporuka svih obavijesti i poruka na njegovu adresu, kao i da se prikupljeni podaci trajno obrišu. Na mrežnim stranicama KRIK-a u odjeljku ‘Pravne informacije’ dostupni su obrasci Zahtjeva korisnika. Korisnik svoje pravo na informiranje i/ili brisanje ostvaruje slanjem elektroničke poruke na gdpr@krikstudio.hr. Korisnikov zahtjev KRIK će riješiti brzo i na primjeren način. Zahtjevi za brisanjem podataka podliježu važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka.

Zahtjev za povlačenje privole

Korisnik u svakom trenutku može povući privolu za obradu osobnih podataka i slanje obavijesti KRIK-a. Obrazac za povlačenje privole nalazi se na stranicama KRIK-a u odjeljku ‘Pravne informacije’. Korisnik popunjeni obrazac može poslati na adresu gdpr@krikstudio.hr Korisnikov zahtjev KRIK će riješiti brzo i na primjeren način.

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje prikupljamo online koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke, a podaci su zaštićeni i lozinkama. Tijekom obrade koristimo sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja.

Cookies

KRIK može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim mrežnim stranicama i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhu poboljšanja pohranjenih sadržaja, odnosno za prikupljanje skupnih statističkih podataka o posjetiteljima u svrhu internog istraživanja tržišta. U tu svrhu mrežne stranice KRIK-a koriste kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj e-adresi i nazivu domene (npr. “bigmail.com” s e-adrese john@bigmail.com) te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići koje postavlja naš mrežni poslužitelj ne mogu se koristiti za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju poslužitelj mrežnih stranica šalje korisnikovu pregledniku i pohranjuje na tvrdom disku korisnikova računala. Kolačići ne oštećuju računalo. Postavke korisnikova preglednika mogu se urediti tako da preglednik obavješćuje korisnika o slanju kolačića, pri čemu korisnik može odlučiti hoće li ih prihvatiti ili ne. KRIK može povremeno unajmiti treće osobe za pomoć pri prikupljanju i obradi podataka opisanih u ovom članku, u kojem slučaju treće osobe preuzimaju obveze propisane ovim uvjetima. KRIK može povremeno koristiti i mrežne oznake (tj. digitalne slike poznate i kao akcijske oznake, jednopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidljive GIF slike i 1×1 GIF slike) kao pomoć pri isporuci kolačića, odnosno za isporuku usluga drugih tvrtki za oglašavanje. Te se mrežne oznake postavljaju na mrežne oglase/reklame koji dovode korisnike na mrežne stranice KRIK-a. Navedene mrežne oznake koriste se za brojanje korisnika koji pristupaju našim stranicama, odnosno za izradu statistika o učinkovitosti naših promocijskih kampanja (uključujući brojanje pristupa pojedinim stranicama, prikupljanje informacija o pregledanim sadržajima i sl.). Zbog kolačića i mrežnih oznaka koje se postavljaju na korisnikovo računalo i treće osobe koje su naši partneri u oglašavanju mogu prikupljati anonimne, skupne statističke podatke o posjetiteljima koji su pristupili drugim stranicama. Izričito izjavljujemo da KRIK neće koristiti kolačiće i mrežne oznake u svrhu prikupljanja osobnih podataka koji mogu poslužiti za izravnu identifikaciju korisnika, kao što su imena, poštanske adrese, e-adrese ili telefonski brojevi.

KRIK koristi uslugu Google Analytics u svrhu racionalizacije internetskih stranica: (i) optimizacijom internetskog prometa, tj. posjeta internetskoj stranici tvrtke i prelazaka na druge internetske stranice koje su dio našeg poslovnog sustava te, po potrebi, (ii) objedinjavanjem sadržaja i optimizacijom web-stranica. Google Analytics je usluga koju pruža Google Inc. Google, a koja obuhvaća detaljne statističke podatke o posjetima web-stranicama i mjestima s kojih su im korisnici pristupili te mjeri rezultate konverzije i prodaje. Uz pomoć kolačića koji su pohranjeni na vašem računalu, Google Analytics analizira na koji način korisnici upotrebljavaju naše internetske stranice.

Na podatke o upotrebi naših internetskih stranica koji se skupljaju uz pomoć kolačića, uključujući i vašu IP adresu, primjenjuju se algoritmi koji jamče anonimnost korisnika, a podaci se šalju na Googleove poslužitelje u SAD-u. Google će za nas izvršiti obradu podataka prikupljenih uz pomoć kolačića s ciljem ocjenjivanja načina upotrebe te sastavljanja izvješća o aktivnostima na našim internetskim stranicama te će nam ta izvješća isporučiti kako bismo ih mogli analizirati. Google ima pravo proslijediti ove podatke trećim osobama u skladu sa zakonskim obvezama ili u slučaju da analizu u ime Googlea provodi treća osoba. Ni u kojem slučaju Google neće spajati ni povezivati vašu IP adresu s drugim podacima s kojima raspolaže. U postavkama vašeg internetskog preglednika možete onemogućiti preuzimanje i pohranjivanje kolačića. Primite na znanje da u tom slučaju nećete moći upotrebljavati sve funkcije koje su dostupne na našim internetskim stranicama. Upotrebom naših internetskih stranica dajete svoje odobrenje da Google prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedene svrhe.

Ako imate pitanja ili pritužbi u vezi s ovim uvjetima zaštite osobnih podataka ili biste nam htjeli uputiti komentare i prijedloge za poboljšanje, obratite nam se elektroničkom porukom na adresu gdpr@krikstudio.hr