Klijent

Hrvatsko ortopedsko društvo, Hrvatski liječnički zbor

Zadatak

Branding

Isporuka

Kreativni koncept,

Grafički dizajn,

Web dizajn,

Razvoj

Uvijek drugačiji

Brendiranje najvećeg medicinskog foruma u Jugoistočnoj Europi pokazalo nam je da se uvijek isplati mijenjati stereotipe.

Hrvatski liječnički zbor angažirao nas je da iz temelja kreiramo branding za konferenciju o ortopediji i traumatologiji. To je uključivalo sve od brendinga lokacije i reklamnog materijala pa do printa i interaktivnih materijala. Koristili smo klasičan koncept prirode i ljudskog tijela kako bismo kreirali identitet foruma i povezali ga s prepoznatljivim simbolima grada Dubrovnika. Uspjeli smo srušiti  ustaljene stereotipe te učinili korisnika i sudionike konferencije zadovoljnima.

Cilj nam je bio kreirati identitet koji će naglasiti interaktivni koncept foruma, ali i podignuti standard brendiranja medicinskih okupljanja. Znanstvene konferencije u istočnoj Europi pratio je glas nezanimljivih događanja sa suhoparnim prezentacijama, jednobojnim vizualima i dosadnim konferencijskim materijalima. King’s landing, odnosno Dubrovnik, standard je sam po sebi i domaćin mnogih konferencija pa je stoga naš koncept dizajna trebao biti hrabar, vedar i elegantan.

Pokret je pjesma tijela

Energija, pokret i ravnoteža; linije, harmonija i proporcionalnost: ovi vitalni elementi temelj su vizualnog identiteta koji smo kreirali za SEEFORT. Dinamična priroda mora, valovi kao refleksija pokreta kralježnice i nogu, prikaz su prirodne te istodobno izvanredne klasične ljepote pokreta.

SEEFORT je forum ortopedije i traumatologije u Jugoistočnoj Europi, koji organizira Hrvatski liječnički zbor. Cilj foruma je prenositi i dijeliti znanje unutar spomenutih grana medicine te doprinijeti usklađivanju obrazovnih programa i same struke s europskim standardima.

Savršeno kreativno rješenje krije se u detaljima!

Opća ortopedija
Kralježnica
Zglob
Mišićno-koštane traume
Dječja ortopedija
Biotehnologija u ortopediji
Dan mladih
Dan medicinskih sestara
Dan rehabilitacije

Dobar dizajn govori o jednostavnosti

Kako se forum bazira na interaktivnom odnosu između sudionika i predavača, kreirani identitet odražava upravo tu činjenicu. SEEFORT prakticira socijalizaciju i realizira slogan „Učimo zajedno!“. Upravo su nam ti elementi pružili mogućnost da oslobodimo svu kreativnost i stvorimo upečatljiv i modularan dizajn. Svaka od ikona odražava energiju i pokret, daje karakter samom forumu i čini cijeli koncept dizajna privlačan ljudskom oku.

Najboljih šest liječnika: sunce, voda, odmor, zrak, vježbanje i dijeta.

Utrka nije za brze, već za one koji mogu dugo izdržati.

Koncept web stranice foruma izgrađen je na mikro interakcijama – registraciji, rezervaciji, plaćanju kotizacija, predaji sažetaka i posterima. Koristili smo jednostavan i elegantan predložak za stranice s fokusom na naslovne slike kako bismo prikazali ljepote Dubrovnika. Vodili smo brigu i o mogućnosti ponovne upotrebe određenih materijala i tome prilagodili dizajn web stranica.